Tournois 2021

Tournoi d'hiver

header-logo-tournoi.org

header-logo-tournoi.org

Du 1 au 11 avril 2021

Simples
M 2, M 3, M 4, M 5, M 6
D 2, D 3, D 4, D 5
 
Doubles:
DM2, DM 3, DM 4, DM 5, DM 7
DD 4, DD 5, DD 6
DMX 2, DMX 3, DMX 4, DMX 5, DMX 7
 

Tournois d'été inscription-tournoi

Du 24 juin au 4 juillet 2021

Simples:
SM 1 2*, SM 2, SM 3, SM 4, SM 5, SM 6
D35 1, D35 2, D35 3
 
Doubles:
DM 1, DM 2, DM 3, DM 5
DD 3, DD 4, DD 5, DD 6
DMX 2, DMX 3, DMX 4, DMX 5, DM 7
DMX45 3 
 

Du 15 au 25 juillet 2021

Jeunes:
Grade 1 : toutes les catégories
Grade 2 : toutes les catégories
Grade 3 : toutes les categories
 
Dames:
D35 1, D35 2, D35 3
D45 1, D45 2
 
Doubles :
DM 3, DM 4, DM 6, DM 7
DM45 3, DM45 4
DD 2, DD 3, DD 5, DD7
DMX 2, DMX 4, DMX 6
DM45 2, DMX45 4
 
Du 6 au 12 septembre 2021
 
Messieurs
M45 2, M45 3, M45 4, M45 5
M55 1, M55 2, M55 3, M55 4
 
Dames
D1 1*, D 2, D 3, D 4, D 5
D45 1, D45 2
 
Doubles
DM 1, DM 2, DM 4, DM 5, DM 6, DM 7
DM45 1, DM45 2, DM45 5
DD 1, DD 2, DD 4, DD 6, DD 7
DD45 3, DD45 4
DMX 1, DMX 3, DMX 5, DMX 6, DMX 7
DMX45 1, DMX45 3, DMX45 4, DMX45 5
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Newsletter

News du club


Recevoir du HTML ?